PRZEMYSŁ JUBILERSKI

Jesteśmy ekspertami

Ciągłe doskonalenie procesów technologicznych, w połączeniu z zastosowaniem najwyższej jakości ścierniw szlifiersko-polerskich oraz środków chemicznych pozwoliło nam na stworzenie niezawodnych metod do uzyskania lustrzanego połysku na detalach.

Tam gdzie kształtka nie dotrze - polerowanie miejsc trudno dostępnych
Dostęp kształtek do różnego typu rowków, wgłębień i zakamarków jest często niemożliwy. Do obróbki detali tego rodzaju najlepszym rozwiązaniem są polerki magnetyczne, których zadaniem jest wstępne oczyszczenie, a także wypolerowanie miejsc trudno dostępnych.

Przygotowanie podłoża kluczem do sukcesu
Proces szlifowania prowadzi się w wygładzarkach odśrodkowych do pracy na mokro z serii EC lub TE. Szeroki wybór wielkości maszyn gwarantuje dobranie optymalnej pojemności dla potrzeb danej produkcji, a także systemy separacji, w które wyposażone zostały maszyny TE sprawią, że oddzielenie detali od wsadu będzie szybkie i bezproblemowe. Czasy obróbki są kilkukrotnie krótsze niż dla analogicznych działań prowadzonych w wibratorach kołowych i nawet kilkunastokrotnie krótsze niż w przypadku polerek bębnowych. Proces wspomagany jest wodnymi roztworami chemicznymi, które polepszają własności ślizgowe oraz przyśpieszają proces mikroskrawania. Szybkie opróżnianie komory roboczej umożliwia częste zmiany cyklu, co wpływa na dużą wydajność tej klasy maszyn.

Proces szlifowania przebiega zwykle w dwóch etapach z zastosowaniem kształtek żywicznych o różnej zdolności ściernej.
A): surowy odlew o znacznych nierównościach powierzchni, B): wygładzony detal po operacji szlifowania dwuetapowego

Szlifowanie wyrobów szczególnie narażonych na uszkodzenia
Interakcje zachodzące w wygładzarkach odśrodkowych na linii ścierniwo-detal i detal-detal są znacznie bardziej agresywne niż w wibratorach kołowych. W przypadku detali szczególnie narażonych na zniszczenia (kolie, elementy długie o grubości poniżej 0,3 mm lub o znacznych gabarytach) szlifowanie przeprowadza się w wibratorach kołowych z udziałem specjalnej odmiany kształtek żywicznych, które intensyfikują przebieg obróbki poprzez stopniowe uwalnianie proszku ściernego.

Lustrzany połysk bez najmniejszej rysy? Polerowanie na mokro
CEROFIN stanowi flagową technologię firmy AVALON, od lat cenioną w sektorze jubilerskim, jak i przemysłowym na całym świecie. Obrabiane powierzchnie uzyskują lustrzany połysk, bez widocznych rys technologicznych, charakterystycznych dla konwencjonalnych metod obróbki ręcznej i mechanicznego polerowania na sucho w granulacie orzechowym. Staranny dobór parametrów obróbczych i wykorzystanie do procesu maszyn firmy AVALON gwarantuje generowanie powtarzalnych cykli, a efekt końcowy zawsze stoi na najwyższym poziomie.

Jak to działa?
Wyszlifowane wyroby poddaje się gładzeniu w wibratorze kołowym. Etap ten stanowi integralną część całego procesu. Na wsad gładzący składają się kształtki porcelanowe CMG oraz proszek GP20. Specjalna formuła zastosowanego proszku łączy w sobie dwie funkcje- w początkowej fazie wytworzona pasta odpowiednio dogładza powierzchnię, po czym w końcowym etapie pełni rolę środka polerskiego doprowadzając wyroby do wstępnego poleru. Etap ten, z uwagi na czas trwania wynoszący ok. 16 godzin został przystosowany do pracy w trybie nocnym. Proces przebiega przy zamknięte pokrywie, gwarantując tym samym stabilną pracę. Tak przygotowaną powierzchnię poddaje się polerowaniu końcowemu w przeznaczonych specjalnie do tego celu kształtkach porcelanowych. Elementy charakteryzują się wysokim połyskiem zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie.

Krótki czas pracy i doskonałe wyniki? Polerowanie na sucho
Szybką i równie efektywną obróbkę można osiągnąć w dwuetapowym procesie polerowania z zastosowaniem granulatu orzechowego. Cały proces odbywa się w dowolnej wygładzarce odśrodkowej i łącznie ze szlifowaniem trwa około 6 godzin. Wynik? Doskonałe powierzchnie o głębokim, lustrzanym połysku. Jest to dodatkowo niezawodna technologia do obróbki elementów cienkich i płaskich, które mają tendencje do tzw. pakietowania, czyli sklejania się podczas procesów przeprowadzanych w wibratorach kołowych. Z uwagi na fakt, że interakcje w wygładzarkach odśrodkowych są dużo bardziej agresywne niż w przypadku wibratorów kołowych, przy biżuterii o dużej masie istnieje ryzyko obijania się detal o detal.

Zobacz film o naszej technologii CEROFIN:

 

PRZEMYSŁ JUBILERSKI
PRZEMYSŁ JUBILERSKI
PRZEMYSŁ JUBILERSKI
PRZEMYSŁ JUBILERSKI
PRZEMYSŁ JUBILERSKI
PRZEMYSŁ JUBILERSKI
PRZEMYSŁ JUBILERSKI

Przejdź do góry strony