DANE SPÓŁKI

Avalon Machines Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Grunwaldzka 38 K-L
84-351 Nowa Wieś Lęborska
POLSKA
 
 
NIP 841-173-11-00
REGON 520457205
KRS 0000923819
 

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 

kapitał zakładowy 1 000 000,00 pln
 

Numery Konta:
73 1240 5790 1111 0011 0989 2866 (PLN)
30 1240 5790 1978 0011 0989 2970 (EURO)
Bank Pekao S.A.
 

BDO 000557304
DANE SPÓŁKI
DANE SPÓŁKI

Przejdź do góry strony