OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Podczas procesów szlifowania na mokro zawsze powstają ścieki technologiczne, w których często znajdują się rozpuszczone drobiny obrabianych metali, często szlachetnych jak złoto czy srebro. Odzysk metali szlachetnych jest niezwykle istotny ze względu ekonomicznego. Ponadto odprowadzanie ścieków jest ściśle związane z określonymi normami prawnymi, gdzie zakłada się ponowne użycie oczyszczonej wody w kolejnych procesach obróbczych. Aby zapewnić efektywne oczyszczanie ścieków, przy jednoczesnym odzysku opiłków metali szlachetnych, stosuje się  kaskady i oczyszczalnie.

Nasz system kaskadowy K6/250 składa się z dwóch modułów: 100-litrowego pojemnika wstępnego, gdzie gromadzony jest zgrubny szlam oraz 4-stopniowej kaskady oczyszczającej wodę. Całe urządzenie umożliwia skuteczne zbieranie pozostałości z metali szlachetnych oraz całkowity odzysk wody. Wydajność maszyny pozwala na podłączenie do niej kilku maszyn do obróbki powierzchni na mokro.

W przypadku oczyszczalni flokuacyjnych, ścieki technologiczne dostarczane są do komory roboczej, która jest zbudowana z materiałów o wysokiej odporności chemicznej. Mieszadło znajdujące się wewnątrz zbiornika wprawia ścieki w ruch wirowy co zwiększa skuteczność działania dodanych środków chemicznych. Po kilku minutach pracy maszyny, ścieki zlewa się do worków filtracyjnych. Pozostałości które osadzą się w filtrze poddaje się recyklingowi otrzymując w ten sposób materiał stracony w wyniku obróbki detali. Woda po filtracji jest oczyszczona i nadaje się do powtórnego zastosowania.

 

Przejdź do góry strony