PŁYNY I PROSZKI

Podczas procesów szlifowania na mokro użyte płyny obróbcze absorbują powstające zanieczyszczenia, resztki z kształtek oraz materiału skrawanego. Zanieczyszczony płyn jest na bieżąco usuwany z maszyn. Dzięki temu podczas całego procesu zachowana jest wysoka czystość, która jest ważna dla uzyskania lustrzanego poleru.

Płyny wspomagające dobiera się pod kątem rodzaju obrabianego materiału oraz wykonywanej operacji. Składniki chemiczne obecne w roztworze muszą spełnić, podczas procesu, szereg ważnych zadań. Wywierają działanie emulgujące, antysedymentacyjne, pianotwórcze, odtłuszczają obrabiane elementy, zabezpieczają przed korozją czy też tworzą na powierzchni materiału warstewkę ślizgową - przy operacjach polerowania.

Wszystkie środki zwilżające, obecne w roztworach wspomagających, obniżają napięcie powierzchniowe, co znacznie ułatwia obróbkę  powierzchni.

 

Przejdź do góry strony